Okrem klasických služieb ako sauna suchá, sauna bylinková, rôzne druhy masáže, rebox, parafín, parafango, oxygenoterapia, whirlpool a solárium poskytujeme aj:

wellness
- odborné poradenstvo a konzultácie v rámci fyzioterapie
- individuálnu prácu v rehabilitačnom procese po operácii, úraze, alebo pri ťažkostiach pohybového aparátu
- osobný fitness tréner - pri spevňovaní pohybového aparátu, znižovanie nadváhy
- vypracovanie individuálneho tréningového plánu a jedálnička pre zníženie nadváhy
- produkty JUST
- hippoterapia: doplnková služba - spolupráca s jazdeckým klubom
- rehabilitácie v rámci Pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov - týždenné ambulantné rehabilitačné pobyty pre zamestnancov (denne 3 procedúry, max. 8 osôb)