Cíť sa dobre, užívaj si život!

feel good
Fyzikálna terapia je prevažne empiricky podložený liečebný systém, ktorý využíva účinky rozličných druhov vonkajšej energie na ľudský organizmus.

V podstate ide o využívanie fyzikálnych podnetov, ktoré vyvolávajú v organizme požadované zmeny.

Metódy fyzikálnej terapie sa uplatňujú pri udržiavaní a podpore zdravia, pri liečení chorôb a patologických stavov, pri obnovení stratených, resp. porušených funkcií a schopností.

V globále teda ide o prinavrátenie zdravia v procese liečebnej rehabilitácie.
V našom zariadení v rámci fyzikálnej liečby poskytujeme cvičenia zamerané na odstránenie problémov pohybového aparátu spolu so strečíngovými cvičeniami, cvičeniami s prvkami pilatesu a jogy, rebox ako analgeticko – terapeutickú liečbu, kineziologický taping.

Kinesiotape urýchľuje hojenie, zachováva rozsah pohybu, podporuje lymfatický a cievny systém, fascie, svaly, kĺby, znižuje bolesť, redukuje opuchy a zápaly. Využíva sa na korekciu postavenia kĺbov, ako podpora svalov pri pohybe, facilitáciu oslabených a inhybíciu preťažených svalov.