Metóda oxygenoterapie sa používa v medicíne i bežnom živote už niekoľko rokov.
Je známe, že ak sa kyslík vdychuje v koncentrácii vyššej ako je prítomný vo vzduchu, stúpa počas tejto doby i koncentrácia kyslíka v krvnej plazme. Zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v krvi vedie k zvýšeniu prietoku krvi kapilárnym riečiskom, a tak aj k lepšej dodávke kyslíka tkanivám. Niektoré problémy ako poruchy pamäte, zníženie výkonu, spomalené reakcie, kvalita zraku a sluchu, rovnako ako migrény alebo predčasné starnutie, sú často dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Zvýšenie dodávky kyslíka tkanivám, zlepšuje účinok obranných mechanizmov a urýchľuje rast a regeneráciu.

Oxygenoterapiou sa zlepší prevencia niektorých ochorení, podporí sa hojenie, zvýši sa psychická a fyzická kapacita, skvalitní sa mikrocirkulácia a v neposlednom rade sa celkovo zlepší stav pleti. Kyslík je pohonná látka v živote. Pretože kyslík sa nedá v organizme skladovať, musíme zaistiť jeho pravidelný prísun. To je zaistené dýchaním. V pľúcach sa kyslík dostáva do krvi a pomocou obehového aparátu do orgánov celého tela. V kapilárach sa kyslík presúva do buniek, kde dochádza k procesom vyrábajúcim energiu. Ak je v tele nedostatok kyslíka, je v tele aj nedostatok energie. Intenzívny prísun kyslíku môžeme dodať kapiláram i aplikáciou vysoko koncentrovaného kyslíka priamo na pleť. Deje sa to pomocou špeciálnych aplikátorov.
Pri oxygenoterapii čiže vdychovaní zvlhčeného kyslíka je odporúčaná frekvencia podávania minimálne 5-10x. Terapia navodzuje pocity celkového upokojenia, zlepšenia dychu a ústupu únavy. Význam vdychovania koncentrovaného kyslíka spočíva v spomalení procesu telesného a duševného starnutia, pôsobí priaznivo na psychiku, posilňuje imunitný systém pri infekciách a oslabení organizmu, zlepšuje energetický stav organizmu, znižuje nepriaznivé dôsledky zlých ekologických podmienok na zdravie.

Využite jedinečnú možnosť tejto liečebnej metódy, ktorá Vám pomôže:
- priaznivo zlepšiť energetický potenciál organizmu,
- zvýšiť fyzickú a psychickú výkonnosť,
- urýchliť regeneráciu síl po prekonaní choroby,
- priaznivo ovplyvniť liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy, kardiovaskulárneho systému, ochorenia tráviacej sústavy, urologických, gynekologických a onkologických ochorení, ochorení pohybového aparátu,
- preventívne pôsobiť proti nádorovým ochoreniam,
- zmierniť nežiaduce účinky farmakoterapie,
- zlepšiť kondíciu pred veľkou plánovanou operáciou, športovým výkonom alebo psychickým vypätím,
- spomaliť proces starnutia, zbaviť sa vrások a celulitídy