Je efektívny v liečbe chronických i akútnych bolesti.
V prístroji sú generované elektrické obdlžníkové impulzy o frekvencii 2-4 kHz. Obsahuje dve elektródy – jednu valcovú, ktorú drží klient v dlani, a druhú dotykovú, ktorú terapeut prikladá na liečené miesta.
Na liečbu sa využívajú tri programy – Gentle, Standard a Transcranial.

rebox

Jeho významnou vlastnosťou je nielen liečenie, ale aj získavanie informácií z tkaniva počas liečby.

Behom niekoľkých sekúnd dôjde ku korekcii lokálneho prekyslenia v liečenej oblasti, čo má analgetický efekt, zvýši sa mikrocirkulácia krvi a lymfy a je pozorovateľný myorelexačný efekt.

Indikácie
- bolesti chrbtice, kĺbov
- entezopatie a tendovaginitídy
- algodystrofický syndróm
- poúrazové stavy
- pooperačné stavy
- neuralgie
- ischemické bolesti s poruchou trofiky
- periférne parézy