barovy pult

Organizovanie skupinových akcií - firemné posedenia, školenia, semináre a súkromné akcie spojené
s regeneráciou, rekondíciou a občerstvením pre cca 10 – 12 ľudí.

Možnosť občerstvenia v barovej časti.
- Káva, čaj, nealko nápoje, alko – naelko pivo, biele a červené víno podľa aktuálnej ponuky, pochutiny.
Možnosť objednania jedla donáškovou službou podľa aktuálnej ponuky.